Zakres naszych usług:

 • audyt energetyczny budynków
 • charakterystyka energetyczna budynków
 • nieruchomości
 • obsługa procesu budowlanego
 • regulacja stanów prawnych
 • wycena mienia
 • wycena nieruchomości
 • zarządzanie nieruchomościami

Wycena nieruchomości między innymi na potrzeby:

 • Zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy
 • Kupna - sprzedaży
 • Aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • Opłat planistycznych
 • Oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste
 • Realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (mienie zabużańskie)
 • Amortyzacji środków trwałych

Zarządzanie nieruchomościami

 • wspólnot mieszkaniowych
 • stanowiącymi własność innych podmiotów

Oprócz tego wykonujemy:

 • analizy rynku nieruchomości
 • analizy i ustalanie stanu prawnego nieruchomości
 • opracowania dotyczące efektywności inwestowania
 • opracowania dotyczące prognoz wartości nieruchomości
 • wyceny wartości środków trwałych
 • opinie na temat stawek czynszu
 • ekspertyzy dotyczące wartości bankowo - hipotecznej